TIETOSUOJASELOSTE

Laadittu 22.5.2018
Päivitetty viimeksi 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Imago+ Oy
PL 3 (Näätämöntie 10)
90900 Kiiminki
puh. 050 500 1356

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Siltakoski Mari
info@imagoplus.fi
puh. 050 500 1356

3. Rekisterin nimi

Imago+ Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

Henkilötietoja voidaan käyttää laskutukseen, Imago+ Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja asiakaspalvelun hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen sekä tarjoamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin ja muihin tarkoituksiin.

Asiakasviestintä voidaan tallentaa ja tallennettua viestintää voidaan käyttää liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, palvelun laadun kehittämiseksi ja koulutukseen. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilötunnus tallennetaan vain silloin, kun asiakkaalla ei ole Y-tunnusta ja työntekijöiltä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Tietojen säilytyksessä noudatetaan lakisääteisiä velvotteita. Henkilötiedot pyritään pitämään oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

7. Evästekäytännöt

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot ovat anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa pääteelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa selain ja käyttää näin saatua tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastollisen seurantaan.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivustollamme voi olla painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Käytettäessä näitä painikkeita, käytettävältä palvelulta voidaan asettaa eväste käyttäjän päätelitteelle. Nämä evästeet eivät ole Imago+ Oy:n hallinnassa. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä on kyseisen osapuolen nettisivulla.

Suurin osa selaimista hyväksyy evästeet, mutta selaimen asetuksia muuttamalla voidaan estää uusien evästeiden tallennus, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitus ennen uusien evästeiden tallentamista.

Evästeiden käyttö voidaan estää määrittämällä selaimen asetukset valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos evästeiden tallennus estetään tai poistetaan käytöstä, jotkin sivustomme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimesta, vaan se on poistettava selaimen kautta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Imago+ Oy voi luovuttaa henkilötietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti: a) viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai etumme tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii, b) perintäyhtiölle maksamattomien saatavien perintätoimenpiteitä varten, c) osakkuusyhtiöillemme tai muille samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille.

Tietojenkäsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Imago+ Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.